• Tap doan Rosenberg
  • Box fans
  • Dong Co EC
  • Slide 01

Hospitals

Hygiene factors are focused in the hospital so all the equipments of the Rosenberg Group meet hygiene requirements for hospitals. With special elements of sanitary equipments, Rosenberg certainly achieved a high demand for air quality, and noise performance are met. Clean air and sanitation are important element of the product Rosenberg, especially in health care.

 

Innovation Center Medical Technology, Erlangen (Germany)

Regional Hospital, Schwetzingen (Germany)

quat rosenberg benh vien quat rosenberg cho hospital
Trong Erlangen trung tâm của "thung lũng y tế". Một nửa trong số các tòa nhà thuộc Viện Công nghệ Y khoa của Đại học Erlanger, nửa còn lại của công ty y tế công nghệ sinh học. 6 hệ thống xử lý không khí có thu hồi nhiệt độ ẩm, giúp tạo ra không khí sạch và môi trường thoải mái, hỗ trợ sức mạnh tập trung cho những tiến bộ mới được thực hiện bởi các nhà khoa học. 05 hê thống thông gió đạt chuẩn vệ sinh cung cấp cho các bệnh viện khu vực Schwetzingen. Các thiết bị được trang bị các chức năng làm mát, sưởi ấm và thu hồi nhiệt thông qua một hệ thống vòng kín.
   
Vaszary Kolos Krankenhaus, Esztergom (Hungary) St. Theresia Hospital (Hongkong)
quat rosenberg benh vien hungary quat rosenberg benh vien hong kong
   
St. Elisabeth Hospital (Hongkong) Tuen Mung Hospital (Hongkong)
he thong thong gio benh vien quat benh vien rosenberg
   
Al Salam Hospital (Kuwait) Krankenhaus, Novosibirsk (Russia)
thong gio rosenberg benh vien quat rosenberg benh vien nga
   
REHA Klinik, Neubrandenburg (Germany) Rheumaklinik, Wurzach (Germany)
quat rosenberg cho benh vien thong gio cho benh vien
   
Kreiskrankenhaus, Mühlenberg (Germany) Bezirkskrankenhaus, Bayreuth (Germany)
xu ly khi benh vien quat rosenberg benh vien bezirkskankenhaus
   
Choa Chu Kang Polyclinic (Singapore) Tan Tock Seng Hospital (Singapore)
quat rosenberg cho benh vien choa chu kang quat rosenberg benh vien tan tock seng
   
Khoo Teck Phuat Hospital (Singapore) Parkway Novena Hospital (Singapore)
quat rosenberg benh vien khoo teck phuat quat rosenberg benh vien parkway novena
   
Singapore National Eye Center West Pharmaceutical Services (Singapore)
quat rosenberg national eye center quat rosenberg west pharmaceutical
   
Institute of Pediatric Hematology and Transplantation. Raisa Gorbachev at Saint-Petersburg (Russia) Regional Clinical Hospital. S.V.Ochapovskogo at Krasnodar (Russia)
quat rosenberg benh vien nga huyet hoc quat rosenberg nga
   
Maternity House No.4 at Makhachkala (Russia) Russian Eye and Plastic Surgery at Ufa (Russia)
quat rosenberg benh vien nhi quat rosenberg benh vien mat
   
Sykehus in Norway - one of Northern Europe's largest hospitals  
quat rosenberg sykehus in Norway  
Return to Top